BiletKUP BILET BiletSKLEP

Dotacje unijne

Tytuł projektu: Interaktywna wirtualna Bajka Pana Kleksa,
nr umowy: UDA-RPSL.03.02.00-24-03A2/20-002Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: Projekt polega na wdrożeniu na rynek autorskiego produktu Interaktywnej Wirtualnej Bajki Pana Kleksa. Centrum Kultury, Nauki i Zabawy „Bajka Pana Kleksa” to miejsce, w którym zamiast tradycyjnych metod kształcenia tworzy się dzieciom nowe możliwości twórczego eksperymentowania i odkrywania świata, gdyż jak mawiał Pan Kleks: szkoła nie musi być nudna. Ze względu na ogłoszony stan pandemii Bajka została zamknięta. Celem projektu jest zatem przeniesienie działań do świata wirtualnego, dzięki czemu możliwe będzie dotarcie do zupełnie nowych odbiorców jakimi są dzieci z odległych regionów Polski, Europy czy świata w tym dzieci niepełnosprawne. Dzięki opracowanej technologii Wirtualna Bajka wpłynie również na rzeczywiste centrum, gdyż nowa ekspozycja zostanie wzbogacona o ekspozycje wykorzystujące nowe technologię. Dodatkowym aspektem jest zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie systemu zabezpieczeń przeciw rozprzestrzenianiu się wirusów (w tym SARS-CoV-2) w Centrum.

Wartość projektu: 963 277,60 PLN

Dofinansowanie: 799 424,72 PLN

Okres realizacji: 2020-07-01 – 2021-06-30

Serdecznie zapraszamy do udziału w aktualnie toczącym się postępowaniu przetargowym:


Zapytanie ofertowe nr 4/RPO/2020